Welkom bij Perpetuum Participates

Perpetuum Participaties investeert in familiebedrijven met een bedrijfsopvolgingsprobleem en zorgt hiermee voor continuïteit van hetgeen door de familie is opgebouwd.

Waarom-oplossing bieden
Belangrijkste doel van Perpetuum Participaties (PP) is om de ondernemer een oplossing te bieden voor zijn wens te stoppen met actief werken en daarbij zijn onderneming wil verkopen, maar niet de juiste koper kan vinden.

Bijvoorbeeld vanwege opvolgingsproblemen. Of omdat hij zijn onderneming niet kan verkopen op de manier zoals hij dat wenst. Bijvoorbeeld omdat de kopende partij geen langdurige garanties wil afgeven over voortzetting van de business zoals deze nu is. Of omdat de kopende partij een gedeeltelijke Management Buy In niet respecteert. Of: vult uzelf maar in.

Waarom-continuïteit familieonderneming
Geïnspireerd als wij zijn door de kracht van de familieonderneming stellen wij ons nadrukkelijk op het standpunt dat die niet verloren mag gaan. De geen-woorden-maar-daden mentaliteit, de loyaliteit van en voor alle medewerkers, het begrip dat de klant koning is en de lange termijn continuïteitsvisie zijn stuk voor stuk elementen die de familieonderneming zo krachtig maken. En niet op de laatste plaats de vaak solide balansverhoudingen waarin deze handelwijze resulteert.

Opsplitsing, samenvoeging of een andere wezenlijke structuurverandering maakt het bouwwerk wankel en gevreesd moet dan worden voor discontinuïteit. Daarom is het behoud van de mix van elementen voor ons van elementair belang en ambiëren wij een voortzetting van de bedrijfsvoering in de lijn van de ondernemer die afscheid neemt van zijn bedrijf.

Hoe
Perpetuum Participaties (PP) neemt als lead partner minimaal een meerderheid in de onderneming en stelt een nieuwe directie aan, indien mogelijk door interne promotie. Zo nodig putten wij uit ons uitgebreide netwerk van bestuurders/investeerders en hebben we altijd de juiste man of vrouw voorhanden. Daarnaast stelt PP commissarissen en/of adviseurs aan ter bevordering van een geruisloze overdracht van werkzaamheden en eigendom. En er is ook plaats voor u als verkopende ondernemer, om de overgang naar een minder werkzaam leven te vergemakkelijken. Alleen als u dat wenst en uiteraard niet in de directe bedrijfsvoering.

Perpetuum Participaties staat voor continuïteit van uw familiebedrijf met begrip voor u als scheidend ondernemer.